Maskiner

Våra grävmaskiner är från 1-24 ton, både larv och hjulburna.

Vi har även hjullastare med olika utrustning och storlekar.

Lastbilar för annläggningsarbeten, containers, kranbilar.

Pålmaskin samt trädröjningsmaskin.

Färjor  och båtar för sjötransporter och arbeten till sjöss.