Verksamhet

Seawork är ett företag inom mark & anläggningsmaskiner  som är verksamma i norra Stockholm samt på Gotland.

Vi utför grundläggningar, dränering, grundisolering, vattenläckor, schaktarbeten, asfaltering, pålning, sprängning och transporter.

Våra kunder är både företag och privatpersoner med stora och mindre uppdrag.

Vi utför även uppdrag i skärgården med transporter och anläggningsuppdrag muddringar, kajer, bryggor.

För att kunna möta efterfrågan och konkurrens, speciellt vid större entreprenader, samarbetar vi med ett antal utvalda entreprenörer.

Vi eftersträvar att hålla en bra miljö och kvalitetspolicy och arbetar efter regelverk som ISO 9001 och ISO 14001.

Vi importerar och säljer även entreprenadmaskiner till andra entreprenörer samt hyr ut maskiner som önskas.

Vi ser fram emot ett eventuellt samarbete och att vi kan tillgodose era önskemål och krav.